ψάχνω στοίχους


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]

Posted by Antonio Lorente on October 18, 2000 at 16:53:56:

ψάχνω για τους στίχους του τραγουδιού Δώδεκα ευζωνάκια. Κάποιος ξέρει;


Follow Ups:Post a Followup

Name:

E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:

Link Title:

Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]