πώς μπορώ να δω ελληνική τηλεόραση στην Ισπανία;


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]

Posted by Antonio Lorente on November 05, 2000 at 16:14:35:

κάποιος ξέρει τι πρέπει να κάνω για να δω ελληνική τηλεόραση στην Ισπανία, όχι μόνο τη μία του Eutelsat;


Follow Ups:Post a Followup

Name:

E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:

Link Title:

Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Greek Connection Message Board ] [ Greek Connection ]