could someone look over this for me please...


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Old Message Board ] [ Greek Connection ]

Posted by Vicky on May 07, 2002 at 19:02:48:

hi!
i am doing a project for greek school, and i was wondering if anyone would be able to look over and correct it, seeing as my grammar is horrible! thanks so much!
vicky

here it is:

Τα Ρεμπέτικα/ Rembetika:

Στις 1921, ο Ελληνικός στρατός εισέβαλλε η Τουρκία στη παρακίνηση της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, και Ρωσίας. Το Οθωμανική Αυτοκρατορία μόλις κατάπεισε, και θέλανε να πούνε στους Έλληνες ότι αν θέλουνε να πάρουνε η μικρή Ασία που μένανε δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι από το αρχαίο καιρό, θα έχουνε στήριγμα. Όλα πήγε καλά, και ο Ελληνικός Στράτος έλεγχε η Σμύρνα. Όμως, δύο πράγματα έγιναν που χάλασαν όλα αυτά. Ο ελληνικός στρατός αποφάσισε να πάρει η Ανάκαρα, στον ίδιο καιρό που οι Γάλλοι ανακάλεσαν. Ειρμός, οι άλλες εξουσίες απόσυραν τη στήριγμα τους, για να μην γίνει άλλο πόλεμο. Ο ελληνικός ήτανε σε υποχωρήσεις από το Τούρκικο στρατό του Κεμάλ Αττατουρκ. Όταν περνούνε από τους δρόμους, Έλληνες τους συνέδεσαν, γιατί δεν θέλανε να είναι εκεί όταν οι Τούρκοι κατάστρεφε τα χωριά. Χιλιάδες πέθανε, και η Σμύρνα ήτανε κάψει.
In 1921 the Greek army invaded Turkey at the instigation of England, France, Italy and Russia. The Ottoman empire was in a state of collapse and the Great Powers, eager to carve up the territory, let Greece know that if they were to take the coast of Asia Minor where there were two million Greeks living there from ancient times, they could expect support. (They were using Greece to do their dirty work for them since the Italians had invaded from the south and were marching North. They wanted to use the Greeks to stop them from taking the entire coast of Asia Minor.) All went well and the Greek army controlled Smyrna and the coast but then two things happened that sent events rapidly downhill. The Greek army decided to march inland and take Ankara while at the same time the French backed out of the deal. This caused the other powers to withdraw their support so as not to start another world war. The Greek army found itself in retreat from a Turkish army led by Kemal Attaturk. As they passed through towns and cities they were joined by the local Greek population who did not want to be left behind when the angry Turks swarmed into town. Thousands died and the city of Smyrna was burned.
Όταν ο στρατός γύρισε στην Ελλάδα, πήρε μαζί του όλους που επιζουταν στη μικρή Ασία. Στις 1922, υπήρχαν δυο δισεκατομμύρια προσφυές στη χώρα. Αυτούς ήτανε Έλληνες που δεν είχαν μένει ποτέ στην Ελλάδα. Ήρθανε από τη γόνιμη γη της Ανατολίας, όμως τώρα έπρεπαν να μένουνε σ’ένα μικρή βουνιατικι χώρα που δεν μπορούσε να τους στηρίξει, η στις καταφυγές εγκατάστασης στη Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε στα καφενεία κοντά αυτές τις εγκατάστασης που τα Ρεμπέτικα άρχισαν.
As the army retreated back to Greece it brought with them the surviving Greek population of Asia Minor. By 1922 there were two million refugees in the country. These were Greeks who had never lived in Greece. They had come from the fertile lands of Anatolia but were now forced to live in a small mountainous country that could not support them, or in refugee settlements in Piraeus and Thessaloniki. It was in the cafes and hash dens near these settlements that what we know as Rembetika began.
Φαντάζεσαι που είσαστε προσφυές. Στη μικρή Ασία μήπως είχατε δική σας εργασία, ένα ωραίο σπίτι, λεφτά, φίλους, οικογένεια. Όμως στα φτωχογειτονιά της Αθηνάς έχετε μόνο που μπορούσατε να πάρετε από τη Τουρκία, και τα τραβά όνειρα. Πήγατε από τη μέση κλαση, στο υπόγειο μιας χώρας που δεν σε θέλει πολύ. Η ρεμπέτικα ήτανε η μουσικι τους αυτούς τους απόβλητους. Οι στίχοι αντανακλρισαν τα περιβάλλον τους, η φτώχεια τους, ο πόνος, ναρκωτικά παραδόσεις, καταπίεση τις αστυνομίας, φυλακή, αγάπη, προδοσία, και κιμάς. Ήτανε ελληνική αστική μπλουζ.
Imagine yourself as a refugee. In Asia Minor you may have had a business, a nice home, money, friends, family. But in the slums of Athens all you had was whatever you could carry with you out of Turkey, and your shattered dreams. You went from being in the middle class to being underground in a foreign country that did not particularly want you. Rembetika was the music of these outcasts. The lyrics reflected their surroundings, poverty, pain, drug addiction, police oppression, prison, unrequited love, betrayal and hashish. It was the Greek urban blues.
Σιγά σιγά η μουσική βγήκε από της ταβέρνες της κιμάς, και από της τεκέδες, (καφέδες με το τούρκικο στυλ.) και μπήκε στις βράδυ-κλουμπς, που έγινε διάσημη. Καίτοι πολλούς μουσικούς πέθαναν πριν αυτό γιατί πήρανε πολλά ναρκωτικά και από το γενικό ανχος της ζωής, πολλούς έγιναν διάσημες, έκαναν ρεκόρ, έκαναν περιοδεία, και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να βρούνε δουλεία πριν 1960. Σ’αυτη τη χρονιά τα ρεμπέτικα έγιναν αντιδημοτικά. (όμως η ελληνική μουσική σήμερα είναι από τα ρεμπέτικα.)

Gradually the music came out of the hash dens and the tekedes (Turkish style underground cafes) and into the nightclubs of Athens where it became popular. Though some of the Rembetika musicians had died before this period due to overdoses and the general stress of the lifestyle, many became stars, recorded records, toured and generally did not have trouble finding work until the sixties when it became unpopular (though Greek popular music is based on Rembetika.)

To πιο δυνατό καιρό της ρεμπέτικα ήτανε στη γερμανική κατάληψη, και μετά όταν έγινε το πολιτικό πόλεμο στην Ελλάδα. Όπως στα πρώτα χρόνια στη Πειραιά, τα τραγούδια ήτανε για την αγάπη, για το πόνος, κτλ. Ο Γιώργος Δαλαρας έκανε ένα CD, Ρεμπέτικα της κατοχής, από όλα τα καλύτερα τραγούδια από τότε. Tο εξέλιξη της ρεμπέτικα μας δείχνει ότι κάτι καλό μπορεί να βγει από κακή τοποθεσία.

The strongest period of Rembetika was during the German occupation and the Greek Civil War that followed. Like the early years in Piraeus, the oppression was food for songs. The album by George Dalaras called Rembetika Tis Katohis (Rembetika of the Occupation), is a modern recording of the best songs from that period. Τhe evolution of Rembetika music serves to show us that good things can come out of bad situations.Follow Ups:Post a Followup

Name:

E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:

Link Title:

Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Old Message Board ] [ Greek Connection ]