Re: Vourlias Thank you so much!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Old Message Board ] [ Greek Connection ]

Posted by Vourlias on May 15, 2002 at 13:46:41:

In Reply to: Vourlias Thank you so much! posted by Vicky on May 13, 2002 at 14:42:42:

You're quite welcome. Were you able to still use it for your school assignment?
By the way your reply was unclear; do you now know the meaning of hash in this context? In greek they call it Χασίς or Χασίσι (apparently from hashish -- even at that time a prominent turkish product that the refugees from Turkey were accustomed to). According to my Greek dictionary hash apparently could also mean κιμάς (ground meat used in τουρλού dish), but not in your context.
Suggestion: Find and rent the excellent greek movie Ρεμπέτικο (Rembetiko) -- (it played in artsy U.S. theaters briefly in the 80's and was described as the "Greek blues"). Greek stores should have it for rental, and also Facets Multimedia in Chicago (a non-greek U.S./foreign culture movie-theater and video place) has it in their vast catalog and you could rent it via mail. This movie is nothing like the old-time simplistic/naive Greek movies you might have seen. In it you will see hash dens, the chaos and despair and social climate that was present in this historical timeframe (Asia Minor and Bolshevic revolution) covered in your paper. The movie's rembetiko music's turkish-influence is evident (music by Stavros Xarhakos). It is quite melodic, vibrant, enchanting, angry, sad, defiant, satyrical etc etc and the soundtrack is also being sold. The VHS version that I rented years ago had english subtitles which will be helpfull if greek is "uncomfortable" for you, and also for the meaning of the songs' lyrics. It does have some adult situations, nudity and some violence, and the ending is unsatisfying.
: Vourlias,

: Thank you so much! You were a great help! It was very kind of you to take an hour of your time to help someone you don't know. I really appreciate it. I was using a dictionary.. not a terribly good one either as it told me hash was κιμας, when someone told me it is actually ground beef :P Thanks again, if there's anything that i could ever help you with let me know :)
: Vicky

: : Sorry Vicky, but I did not see your request until Sunday afternoon. Your Greek needs some refinement, and appears to have come out of a translation Greek-To-English software or strictly from a dictionary. I will attempt to translate from your english text. I did not attempt to verify or judge the correctness/accuracy of your facts, and hopefully your research is sound.

: : Τό 1921, ο Ελληνικός στρατός εισέβαλε στήν Τουρκία, προτρεπόμενη από τήν Αγγλία, τή Γαλλία, τήν Ιταλία καί Ρωσία. Η Οθομανική Αυτοκτατορία ήταν σέ κατάσταση κατάρευσης καί οί Μεγάλες Δυνάμεις, ανυπόμονες νά "λιανίσουν" τά εκεί εδάφη, ένευσαν στήν Ελλάδα νά καταλάβει τά παράλια τής Μικράς Ασίας όπου ζούσαν δύο εκατομύρια Έλληνες από τούς αρχαίους χρονους, υποσχόμενοι τήν στηριξή τους. (Είχαν όμως πονηρά κίνητρα θέλοντας τούς Έλληνες νά απασχολήσουν τούς Τούρκους, εφόσον οι Ιταλοί είχαν ήδη εισβάλει από νότια καί παρελάμβαναν πρός βοράν). ???Your next sentence does not make sense, even in english; stop them? who is "them"????. Ήθελαν νά καταχραστούν τούς Έλληνες νά τούς εμποδίσουν από τό νά καταλάβουν όλα τά Μικρασιατικά παράλια).???? Όλα πήγαιναν καλά, καί ο Ελληνικός στρατός έλεγχε τήν Σμύρνη, αλλά τά επόμενα δύο πράγματα άλλαξαν απότομα τήν ροή τών εξελίξεων. Ο Ελληνικός στρατός αποφάσισε νά παρελάσει ενδώτερα καί νά πάρει τήν Άγκυρα, ενώ ταυτοχρόνως οι Γάλλοι αποχόρησαν από τήν συμφωνία. Έτσι, οι υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις απέσυραν τήν στήριξή τους, ώστε νά αποφεχθεί τό έναυσμα ενός άλλου παγκοσμίου πολέμου. Ο Ελληνικός στρατός υποχόρησε μπρός στόν Τουρκικό στρατό υπό τήν αρχηγία τού Κεμάλ Ατατούρκ. Καθώς περνούσαν μέσα από πόλεις καί χωριά, οι υποχορώντες Έλληνες στρατιώτες ενώνωνταν μέ τόν ντόπιο τρομοκρατημένο Ελληνικό πληθυσμό πού δέν επιθυμούσε νά παραμείνει εκεί αντιμέτωποι μέ τούς επερχόμενους αγριεμένους Τούρκους. Χιλιάδες ήταν οι νεκροί, καί η πόλη τής Σμύρνης κάηκε. Καθώς ο Ελληνικός στρατός επέστρεψε στήν Ελλάδα, έφερε μαζί του τούς επηζώντες τού Ελληνικού πληθισμού από τήν Μικρά Ασία. Έως το 1922, οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ανέρχονταν στά δύο εκατομύρια. Αυτοί ήταν Έλληνες πού δέν είχαν ποτέ ξαναζήσει στήν Ελλάδα. Προέρχονταν από τά εύφορα μέρη τής Ανατολής, αλλά τώρα ήταν εξαναγκασμένοι νά ζήσουν σέ ένα μικρό ορεινό κρατίδιο, αδύναμο νά τούς περιθάλψει, ή σέ προσφυγικούς καταυλισμούς στόν Πειραιά καί τήν Θεσσαλονίκη. Σέ αυτά τά καφενεία καί τούς τεκέδες κοντά σέ αυτούς τούς καταυλισμούς ξεκίνησαν αυτά πού ξέρουμε ώς Ρεμπέτικα. Φαντάσου νά είσαι πρόσφυγας. Στήν Μικρά Ασία ίσως είχες δική σου επιχείρηση, ωραίο σπίτι, χρήματα, φίλους, οικογένεια. Αλλά στισ φτωχογειτονειές τής Αθήνας, τό μόνο πού έχεις είναι ότι κατάφερες νά κουβαλήσεις από τήν Τουρκία, καί τά κατεστραμμένα όνειρά σου. Κατάπεσες από τό νά είσαι στήν μεσαία τάξη, στό νά είσαι σέ ξένη χώρα, όπου δέν είσαι καί επιθυμητός. Τά Ρεμπέτικα ήταν η μουσική αυτών τών αποκλήρων. Οι στίχοι αντανακλούν τό περιβάλλον τους, τή φτώχεια, τόν πόνο, τήν ναρκομανία, φυλάκηση, αποτυχημένου έρωτα, αστυνομική καταπίεση, προδοσία καί χασίς. Ήταν τά Ελληνικά αστικά "μπλούζ". Σταδιακά, η μουσική ξέφυγε από τούς χασισότοπους καί τούς τεκέδες (παράνομο είδος Τουρκικού καφενείου) καί έγινε αποδεκτό στά Αθηναϊκά νυχτερινά κέντρα όπου καί έγινε δημοφιλές. Άν καί μερικοί ρεμπέτες μουσικοί πέθαναν πρίν από αυτή τήν περίοδο από υπερβολική δόση ναρκοτικών καί τό άγχος συνδώμενο μέ τόν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, αρκετοι έγιναν πασίγνωστοι, μαγνητοφώνησαν δίσκους, περιόδευσαν, καί εν γένει δέν δυσκολεύτηκαν στήν ανεύρεση εργασίας έως τή δεκαετία τού εξήντα οπότε καί υποχώρησε η δημοτικότητα τού μουσικού είδους (άν καί η Ελληνική λαϊκή μουσική βασίζεται στά Ρεμπέτικα). Η δημοφιλέστατη περίοδος τών Ρεμπέτικων ήταν κατά τή διάρκεια τής Γερμανικής κατοχής κάι κατά τόν Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο πού ακολούθησε. Όπως καί στά χρόνια νωρίτερα στόν Πειραιά, η κατάθλιξη καί η τυραννία κατέστη τροφή τών τραγουδιών αυτών. Τό Άλμπουμ τού Γιώργου Νταλάρα επονομαζόμενο "Τά Ρεμπέτικα Τής Κατοχής" έιναι μιά μοντέρνα ηχογράφηση τών καλίτερων τραγουδιών αυτής τής περιόδου καθώς καί τό προηγούμενο "50 Χρόνια Ρεμπέτικο Τραγούδι". Η Εξέληξη τής Ρεμπέτικης μουσικής μάς δέιχνει πώς "κακές καταστάσεις μπορούν νά καταλήξουν σέ αίσιο τέλος".

: : I hope this was not for nothing, for it took me over an hour to do it...
Follow Ups:Post a Followup

Name:

E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:

Link Title:

Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Old Message Board ] [ Greek Connection ]